کاربرد انرژی های نو

مراقبت از محیط زیست در کنار بهره مندی بیشتر

Alternative energies

Alternative energies

Alternative energies

مراقبت از محیط زیست وظیفه ای است که بر گردن همگی ماست. استفاده از انرژی های نو می تواند قدم قابل توجهی در این راستا باشد. الترومیل با این هدف اقدام به ارائه محصولاتی برای استفاده در این زمینه‌ها نموده است.


انرژی بادی
انرژی خورشیدی
انرژی زمین-گرمایی
کاهش هدررفت کارخانجات ذکر شده در بالا
علاوه بر این، کاهش تلفات انرژی و مواد اولیه در فرآیند تولید از طریق محصولات این شرکت همواره مدنظر بوده است تا بطور مستقیم و غیر مستقیم در حفظ محیط زیست تاثیر گذار باشد.