اپلیکیشن صنعتی

الکترونیک صنعتی، قلب محصولات الترومیل و هدف اصلی شرکت است

به صورت کلی در هر صنعتی ممکن است تا محصولات مختلفی یافت شود که توسط الترومیل ساخته شده باشد. به منظور تعدیل ولتاژ، تامین دلایل ایمنی، تامین ایمنی کارخانجات و دستگاه ها، برای ایجاد شکل خاصی از سیگنال جریان الکتریکی نیاز به مبدل ها و دریچه ها دارید

Industrial

Industrial

Industrial

دیگر اهداف:

 • تعدیل
 • هموارسازی
 • Short circuit limiting
 • MV distribution
 • یکسو کننده ها
 • ON/OFF and commuting of thyristors
 • Limiting di/dt
 • Medium frequency

تعدادی از اهدافی که در آنها محصولات الترومیل می تواند مفید باشد:

 • مبدل انرژی (DC/AC - AC/DC)
 • UPS
 • دستگاه های تغییر فاز
 • Energy net protection
 • Water cleaning
 • DC driver
 • Galvanic treatments / Electrolysis
 • MV energy distribution
 • Harmonic filters
 • Motor starting limiting current for AC plants.