مهندسی

تنظیم تمام پارامترهای ساخت و ساز با شبیه سازی خاص نرم افزاری برای شرایط آب و هوایی بحرانی و کاربردهای ویژه

Engineering

Engineering

Engineering

طراحی با استفاده از نرم افزارهای توسعه یافته مختص به شرکت انجام می‌شود. این نرم افزارها اجازه ارزیابی تمامی پارامترهای مهم و جزئیات فیزیکی را می‌دهند. مواردی مانند دما، اتلافات و میدان‌های مغناطیسی همه در نظر گرفته می‌شود. همچنین الترومیل نرم افزاری برای تحلیل اجزا محدود دارد که برای شبیه سازی‌های خاص و جنبه های مکانیکی و مغناطیسی استفاده می‌شود.
الترومیل به لطف تجربه بالا، قادر به حل مسائل مربوط به پارامترهای نیروی هوا و خنک‌سازی طبیعی و آب سرد است
در درخواست‌های خاص، الترومیل با مراکز علمی و دانشگاهی خارجی و ایتالیایی همکاری دارد.