کیفیت

فرایندهای خاص و ثبت شده‌ای که توسط سیستم تضمین کیفیت انجام می‌گیرند

Industrial

Industrial

Industrial

الترومیل از سال 1997 یک سیستم اختصاصی در تضمین کیفیت را به ثبت رسانده‌است که نتیجه‌ی آن، جایگاه فعلی این شرکت در سطح ملی و بین المللی است.