آزمایش

کیفیت 100 درصدی

تمام مواد اولیه و اجزاء، پیش از بکارگیری در فرآیند تولید و همچنین در حین طی این مراحل مورد آزمایش قرار می‌گیرند. اتاق تست کاملا مجهزی فراهم شده تا تمامی آزمایشات لازم بر اساس استاندارد IEC انجام شود. در صورت درخواست مشتریان از آزمایشگاه‌های غیرداخلی و یا مراکز دردسترس بین‌المللی هم استفاده می شود.

Industrial

Industrial

Industrial

در حال حاضر، آزمون‌های مختلفی انجام می شود:

  • No load test
  • Short circuit test
  • Inductance measurement
  • Resistance measurement
  • BIL impulse test up to 200 kV
  • Heating and noise test
  • DC measurement up to 3000A with AC superposed current
  • Dielectric test in AC up to 80 kV (also in water)
  • Partial discharge test