محصولات پیشرفته به منظور اهداف زیر:

انرژی های نو

Alternative Energies Application
مراقبت از محیط زیست و بهره وری بهتر

مطالعه بیشتر »

حمل و نقل ریلی

Railway Application
تامین اجزای لازم خط آهن برای سازندگان عمده قطار در دنیا

مطالعه بیشتر »

صنعتی

Industrial Application
الکترونیک صنعتی، قلب محصولات الترومیل و هدف اصلی شرکت است

مطالعه بیشتر »

حمل و نقل دریایی

Naval Application
تداراکات برای سازندگان اصلی کشتی و قایق در اروپا و ایالات متحده آمریکا

مطالعه بیشتر »

جوشکاری

Welding resistence Application
مبدل آب سرد قابل استفاده در جوشکاری و ...
مطالعه بیشتر »