محصولات استاندارد برای کاربرد صنعتی و انرژی های نو

جزئیات ساخت

توضیحاتی درباره جزئیات ساخت نوشته شود.

لوازم جانبی در صورت درخواست

» سنسور دما، سوئیچ حرارتی، چرخ کشویی، جعبه محافظ.